Programele de formare continuă au în primul rând rolul de a completa pregătirea de bază. Aceste cursuri oferă posibilitatea perfecționării și specializării pentru activități derivate din domeniul de pregătire. Legal aceste programe cuprind ” pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii” (ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial nr. 791 din 27 august 2004).

Dacă vreți să aveți un avantaj pe piața muncii față de colegii dumneavoastră sau alți candidați pentru un post, acesta poate fi reprezentat de un certificat de absolvire a unui curs de formare continuă! Dacă vreți să vă păstrați locul de muncă sau poziția în companie absolvirea unor cursuri de specializare sau perfecționare poate fi decisiv. Aceste cursuri ne oferă șansa de a fi mai bine informați și în general mai bine pregătiți pentru activități specifice în care suntem implicați la locul de muncă.

Aceste avantaje, precum și alte efecte pozitive sociale au stat la baza promovării conceptului de life long learning  la nivel European prin Tratatul de la Lisabona (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1522_en.htm, Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks 2008). În cartea sa, Abrudan & all (Hierarchized Multi Criteria Evaluation - a Useful Information Source in the Improvement of Training Programs, 2011) au fost sintetizate atât avantajele sociale cât și premisele care au stimulat implementarea programelor de formare continuă pe tot parcursul vieții. Între acestea considerăm că una dintre cele mai importante este reprezentată de nevoia atât pentru organizaţie cât și pentru individ, de a fi creativi şi flexibili – formarea continuă contribuie la un standard ridicat în toate sectoarele economice şi promovează dezvoltarea programelor de muncă inovativă pentru a compensa potenţialele nelinişti sociale (Rohan Nagweka www.hrfolks.com/  The Learning Organization, Review).


Răspunzând acestor nevoi, numeroase companii oferă cursuri de pregătire pentru angajații lor. În plus există pe piață numeroase firme, organizații non-guvernamentale, institute și universități care oferă diferite tipuri de cursuri de formare. Când vă decideți să urmați un astfel de curs fiți atenți cel puțin la următoarele aspecte:

  • care sunt competențele pe care le veți dobândi după absolvirea cursului,
  • care este tipul de diplomă/acreditarea pe care o are cursul respectiv,
  • costurile, durata și calendarul de curs,
  • formatorii și credibilitatea instituției care organizează cursurile,
  • ce alte posibilități de formare există în domeniul care vă interesează.

Pentru mai multe informații privind cursurile de formare continuă oferite de Facultatea de Științe Economice a Universității de Științe Economice vă invităm să accesați pagina de internet:
http://steconomiceuoradea.ro/wp/formare-continua/

×

TOP