Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Valoarea totală: 908.950,9 Lei
Durata de implementare: 36 luni (ianuarie 2018-decembrie 2020)
Grup Țintă (GT): 900 studenți, 15 facultati implicate (aprox. 20 de studenți pe facultate)
Scopul proiectului: Crearea și operaționalizarea Centrului de învățare a Universității din Oradea, ca un mecanism suplimentar de sprijin pentru studenții aflați în situație de risc de abandon

Reducerea ratei de abandon a studenților înscriși la programele de licență în cadrul Universității din Oradea, la finalizarea primului an de studiu, prin implementarea de cursuri remediale la disciplinele cu ratele cele mai mici de promovare, pentru 300 de studenți/an, pentru anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

https://e.uoradea.ro