Obiectiv general: Promovarea serviciilor educaționale oferite de Universitatea din Oradea în liceele din mediu rural și în orașele cu populație sub 10 mii de locuitori din județele Bihor, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș și Arad.

Finanțator: Ministerul Educaţiei Naţionale

Proiect finanțat prin: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2018.

Alocarea financiară: prin competiție

Coordonator al finanțării: Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).

Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Proiectul, în urma evaluării, a obținut 81,83 de puncte (locul 18 din din 42 de proiecte depuse în cadrul Domeniul 1)

Titlul proiectului: Creșterea capacității instituționale prin eficientizarea accesului la învățământul superior la Universitatea din Oradea

Acronim: Acces UO

Buget aprobat: 211.000 Lei

Director proiect: Conf.univ.dr. Ligia BURTĂ

https://forum.uoradea.ro/

 

×

TOP