Universitatea din Oradea a participat la implementarea proiectului “Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFO-HE)” implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) şi coordonat științific de Consiliul Naţional pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Universitatea din Oradea a participat la implementarea proiectului “Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFO-HE)” implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) şi coordonat științific de Consiliul Naţional pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Proiectul a avut ca obiective consolidarea și dezvoltarea de instrumente integrate la nivel național, pentru urmărirea parcursului educațional al tinerilor și a angajabilității absolvenților de studii superioare.
Consolidarea şi dezvoltarea acestor sisteme informatice pentru învăţământul superior constituie un demers susţinut de centralizare şi standardizare a datelor din sistemul de educaţie, în scopul eficientizării activităţii administrative şi îmbunătăţirii capacităţii de a fundamenta strategii instituţionale şi politici naţionale în învăţământul superior
.

Ce este platforma?

Platforma este un suport în efectuarea unor anchete vizând învăţământul superior, studiile de monitorizare a carierei absolvenților, acțiunile de consultare a studenților.

Principalele avantaje ale platformei sunt:

evaluarea/analiza corelației dintre oferta educațională și cerințele pieței muncii;
implicarea unitară și coerentă a universităților în procesele de culegere și raportare a datelor;
consolidare a unei culturi a calității și transparenței în învățământul superior românesc;
posibilitatea formulării de standarde de referință (benchmarks) la nivelul sectorului de învățământ superior românesc.

Detalii aici:

http://sapm.forhe.ro/

 

×

TOP