Autocunoașterea presupune dobândirea abilităţilor de apreciere a resurselor individuale, de integrare socială, cunoaştere a însuşirilor personale. 

http://geochoice.geografie.ubbcluj.ro/docs/consiliere/Ghid%20Geochoice_final.pdf

 

×

TOP