Loading...
 
  • World
    • No language is assigned to this page.

Voluntariat

"You can't leave footprints in the sands of time while sitting down." --Nelson Rockefeller.

 

 

Legea voluntariatului nr. 78/2014

Author: CCSC - Published At: 2018-10-08 13:30 - (60 Reads)

Stiai ca in Romania exista o lege care reglementeaza activitatea de voluntariat?

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România:

Practica

Author: Roxana Hatos - Published At: 2016-01-21 13:04 - (527 Reads)

"Pentru a deveni un om capabil și de succes în orice profesie, trei lucruri sunt necesare: natura, studiul și practica." Henry Ward Beecher 

Practica a fost introdusă în procesul de învăţământ ca o componentă importantă a învăţării. În legea educaţiei nr. 258/2007 practica este: „activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia, în cadrul programului de instruire.” (http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_practica_elevi_studenti.php)

Cursurile de formare continuă

Author: Tomina Saveanu - Published At: 2016-01-21 12:59 - (712 Reads)

Programele de formare continuă au în primul rând rolul de a completa pregătirea de bază. Aceste cursuri oferă posibilitatea perfecționării și specializării pentru activități derivate din domeniul de pregătire. Legal aceste programe cuprind ” pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii” (ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesională a adulților, publicată în Monitorul Oficial nr. 791 din 27 august 2004).

Voluntariat

Author: Adriana Borza - Published At: 2016-01-21 12:35 - (597 Reads)

Scurta introducere despre voluntariat.